Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği olarak çağımızın gereklerini yerine getirerek, Türkiye’deki toplu taşımacılığın olumsuz görünümünü değiştirmekte kararlıyız.