Özel halk otobüsü ile bugünkü anlamda toplu taşımacılık İstanbul’da 1920’li yılların sonlarına doğru başlamış ve ilk kez 1960 yılında İstanbul Belediyesi tarafından ruhsatlandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. İzleyen yıllarda Ankara ve İstanbul belediyelerinin girişimiyle Belediye Meclisi kararlarıyla oluşturulan statülerde özel halk otobüsü taşımacılığı yaygınlaşmaya başlamıştır.

 

Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren büyük, küçük tüm belediyeler, kuralları ve koşulları farklı düzenlemelerle özel halk otobüsü sistemini kullanmışlardır. Ancak yasal dayanaktan yoksun sistem her kentte farklılıklar yaratmaya neden olmuş ve çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir.

 

Ortaya çıkan sorunların çözülmesi, özel halk otobüsü sisteminin kimlik kazanması, kentlerde toplu taşımanın parçası olması, hizmet ve kalite bütünlüğünün sağlanması, standartların oluşumu düşünceleri etrafında ülke genelinde bir birlik ihtiyacı gündeme gelmiştir.

 

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası’nın 2002 yılında yaptığı bir çağrıyla ilk adım atılmış, 2004 yılında yine İstanbul’da düzenlenen bir seminer sonucunda görüş birliği oluşturulmuştur. İller arasındaki diyaloğun sürekli kılınmasıyla Ankara Adana ve Bolu toplantılarının ardından 9 Ekim 2006 tarihinde TÖHOB kuruluşu kimlik kazanmıştır.