Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin ev sahipliğinde, ‘Şehiriçi Toplu Taşıma Kanunu Çalıştayı’ Ankara’da gerçekleştirildi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) ev sahipliğinde, Kentkart’ın sponsorluğunda  düzenlenen “Şehiriçi Toplu Taşıma Kanunu Çalıştayı”, Akman TZOB Otel’de yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Bardırma Onyedi Eylül Ünv. Ulaştırma Müh. Bölümü & Akıllı Ulaşım Sis. Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Taylan Engin’in moderatörlüğünü yaptığı ve iki oturumdan oluşan çalıştayda, ülkenin şehiriçi toplu taşıma sorunu ile sektörün daha güçlü bir hale gelmesine katkı sağlayacak şehiriçi toplu taşımaya ilişkin izlenecek politikalar ve  gündemdeki şehiriçi toplu taşıma kanun tasarısı masaya yatırıldı.

Bakanlık ve yerel yönetim bürokratları ile esnaf meslek kuruluşlarının; oda, dernek ve kooperatif yöneticilerinden oluşan sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren çalıştayın açılış konuşmasını Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş yaptı.

“ACİLEN KANUNA İHTİYAÇ VAR”

Şehiriçi toplu taşıma sektörünü toparlayacak bütünleyici bir kanuna acilen ihtiyaç duyulduğunu belirten Soydaş, konuşmasında şunları kaydetti: “İlgili tüm kurumların ve paydaşların görüşleri alınarak, Şehiriçi Toplu Taşıma Kanunu en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Uzun vadeli yatırım gerektiren ve yıllardır ÖHO işletmeciliği yapan işleticilerin hak ve sahipliği teminat altına alınmalıdır. Hükümetimiz tarafından belediyelere, sadece toplu taşımada kullanabilecekleri ek bütçe sağlanmalıdır. Ücretsiz Taşıma Kanunu yeniden düzenlenmeli ve gelir durumuna göre serbest biniş hakkı verilmelidir. Ücretsiz ve indirimli taşınacak kişileri belirleme ve uygulama aşaması, ciddi değerlendirmelerin ardından yapılmalı. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınları ve güvenlik güçlerimiz hariç tüm ücretsiz binişler sınırlandırılmalı, hiçbir özel sektörde olmayan ücretsiz hizmetin karşılığı biniş başına işleticilere ödenmelidir. İnsanların temel ihtiyaçlarından biri olan toplu taşımada ücretsiz binişten kaynaklanan keyfi binişler engellenmelidir. Toplu taşıma konusunda farklı bakanlıklar tarafından yürütülen iş ve işlemlerin,  kanunla düzenlenerek tek bakanlık koordinasyonunda yürütülmesi sağlanmalıdır. Toplu taşımanın artık bir kanuna bağlanması lazım. Çünkü içinde barındırdığı aktörler çok fazla. Çıkarılacak kanunun temel ilkelerinin ardından yönetmelikler ile her ilde, o ilin şartlarına uygun standartlar oluşturulmalıdır. Çok yük bindirilmiş sektörümüzün haklarını korumak için mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah güç birliği içerisinde, sektörümüzü düzlüğe çıkaracak sürdürülebilir, bütünleyici bir  kanunu hayata geçireceğiz.”

“İFLAS VE ARAÇ DEVİRLERİ ARTTI”

Soydaş, “Özellikle son dönemde özel sektörde iflaslar ve araç devirleri hiç olmadığı kadar artmıştır. Belediyelerin ciddi zarar ettikleri ve özelleştirmeye yöneldikleri günümüzde  hizmet kalitesinin artırılabilmesi, araç modernizasyonu ve daha verimli toplu taşıma için özel sektör desteklenmelidir.” diye konuştu.

“Saygın gelir ve istikrar beklentisi,  müşteri beklentisiyle orantılı güvenilir hizmet performansı ve kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesiyle tutarlılık kazanmalıdır.” diyen Çalıştayın Moderatörü Dr. Taylan Engin de konuşmasında, toplu taşıma yönetimi ve maliyet-gelir yapısı,  işletme gibi konulara ilişkin bir sunumun ardından sektörün sorunlarını dile getirip  önerilerini şöyle sıraladı: “Önerileri üç  ana grupta toparlayabiliriz.Birincisi; Ölçek Problemi: Genel bir hüküm ile ölçek farklılıkları ve her farklı gruba uygun çözüm alternatiflerinin sınırları belirlenmelidir. Her ölçek sınıfı için kullanılacak toplu taşıma türleri ve bunların standardizasyonu belirgin olmalıdır. Raylı sistemler, otobüs, minibüs ve hatta dolmuş taşımacılığı için belirli yolcu, güzergah ve hatta nüfus tanımlamaları yapılmalı, bu sınırlamalar doğrultusunda sistem ve işletme grupları harekete geçirilmelidir. İkincisi; Yetki  Problemi: Merkezi bir yasa ile yerel yönetim, özel taşımacı, müktesep hak, ihaleli taşımacı yetki ve özlük hakları belirlenmelidir. Toplu taşıma sınıfları ve sınıfına uygun yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır. Yetki karmaşasını bitirecek sadelikte ulaşım otoritesi netleşmelidir. Üçüncüsü; Kaynak/Maliyet Problemi: Kamu kaynakları ile yapılan ve yapılamayan toplu taşıma uygulamaları için yatırım koşulları, teşvikler ve sorumluluklar tanımlanmalıdır. Ücretsiz taşınan yolcular için devlet kaynaklarından yolcunun kendisine destek verilme yöntemi tercih edilmelidir. Kamu hizmeti yapan kentiçi toplu taşıma sektörü için vergi indirimleri ve teşvikler ortaya konulmalıdır. Akaryakıt alımında özel bir indirim toplu taşıma niteliğini artıracaktır. Toplu taşımayı desteklemek adına özel ve kamu toplu taşıma yatırımları teşvik edilmelidir. Yasal düzenleme ile toplu taşıma sektörüne yapılacak yatırımlara kaynak sunacak yeni kanallar açılmalıdır.”

Soydaş ve Engin’in konuşmalarının ardından sunumları ile çalıştaya katkı sağlayan ulaşım konusunda uzman konuşmacılar; TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici ve TBB Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Özgen,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Daire Başkanı Yasin Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Daire Başkanı Kerim Cicioğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Canbulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Salih Kumbar, İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, kendi alan ve konumlarına dayalı bakış açıları doğrultusunda görüş, öneri ve değerlendirmelerini paylaştı.

Büyükşehir belediyelerinden çok sayıda bürokratın ve avukatın da hazır bulunduğu çalıştayda; söz alan ulaşım sektörünün temsilcisi katılımcılar da bölgelerindeki sorunlar ve ihtiyaç duyulan şehiriçi toplu taşıma kanunu ile ilgili görüşlerini dile getirdi, sektörü kucaklayacak bütünleyici bir kanuna acilen ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İlgili Haber: https://www.kanalankara.tv/haber/sehirici-toplu-tasima-kanunu-calistayi-ankara-da-gerceklestirildi-574/