Birliğimizin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.05.2022 Cuma günü saat 10:00’de 1453 Çırpıcı Toplantı ve Davet Salonu’nda yapılacaktır. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı taktirde Olağan Genel Kurul Toplantımız 06.06.2022 Pazartesi günü aynı adres ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği
Yönetim Kurulu

Gündem

 • Açılış, Yoklama, İstiklal Marşı okunması ve Saygı Duruşu,
 • Divan heyetinin seçimi, gündemin oya sunulması ve tutanakların imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
 • 2019-2020-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Gelir-Gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi,
 • 2019-2020-2021 Dönemi Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
 • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı oylanarak ibra edilmesi,
 • Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayılarını belirleyen iç tüzük maddesinin değiştirilmesi,
 • Ankara Temsilciliğimizin kapatılması, Genel Merkezin İstanbul’dan Ankara’ya alınması,
 • Derneğimizin “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsüne geçebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • 2022-2023-2024 dönemi Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,
 • 2022-2023-2024 dönemi Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi,
 • 2022-2023-2024 dönemi Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi,
 • Dilekler ve Kapanış.