Basında, İl ziyaretlerimiz. Kanun eksikliği ve ücretsiz taşıma temel sorunlarımız. Belediyelerin yetkileri özelleştirmede, işletmede ve denetlemede son derece etkinken, destekleme ve sübvansede bir o kadar zayıf. Yük ağır, desteklenmeli.