Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Yönetim ve Danışma Kurullarımızın faaliyetleri.