BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 22000 özel halk otobüsü esnafları, aileleri ve çalışanları zor durumdadır. Salgının başından beri kendi imkanları ve kısmen belediyelerden aldıkları desteklerle toplu taşıma hizmetini sürdüren esnaflarımızın, acil tedbir alınmaz ise iflasları kaçınılmazdır. Sektörümüzün ve çalışanlarımızın mesleğini, tek geçim kaynağı olan otobüslerini kaybetmemeleri için alınması gereken acil tedbirler;

-7144 sayılı kanunun 14. maddesinin 5393 sayılı kanuna tabi belediyeleri, oda, dernek ve şirket bünyesinde faaliyet gösteren esnaflarımızı da kapsayacak şekilde acilen yeniden düzenlenmesi.

-Salgından etkilenen esnaflarımıza belediyelerin destek verebilmeleri için çıkartılan 7244 sayılı kanunun süresinin salgın bitene kadar uzatılması,

-Ücretsiz hizmet yaptırılan tek özel sektör olan özel halk otobüsü işleticileri sadece yolcu gelirine dayalı çalıştıklarından günlük yüzde otuzlara ulaşan ücretsiz taşîma nedeniyle zor durumdadır. İstisnalar hariç
(şehit yakınlarımız, gazilerimlz, güvenlik güçlerimiz) diğer tüm ücretsiz binişlere, biniş başına Türkiye genelini kapsayacak sabit bir fiyat belirlenerek elektronik ücret toplama sistemi verilerine göre esnaflarımıza ilgili bakanlıklar tarafından ödenmesi ya da yine elektronık ücret toplama sistemi verilerine göre aylık gelir desteğinin ücretsİz taşımayı karşılayacak şekilde arttırılması, ikisi de olmuyorsa yapılan gelir desteği ödemesi kadar ücretsiz taşıma yapılmasının sağlanması,

-Toplu taşımada kullanılan akaryakıtta ÖTV ve KDV indirimi uygulanması,

-Vergi, SGK, Bağkur primlerinin salgın bitene kadar Devlet tarafından karşılanması,

-Kamu ve özel bankalara olan tüm kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi,

-Kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi ve salgın bitene kadar devam ettirilmesi,

-Yeni araç alımlarında KDV muafiyeti getirilmesi.

Taleplerimizin dikkate alınması, yüz binlerce insanın geçim kaynağı olan büyük bir sektörün yok olmasını engelleyecektir. Durum gerçekten vahimdir. Kamu hizmeti yapan özel halk otobüsleri hizmeti aksatmamak için borçlanarak, elinde avucunda ne varsa satarak bugünlere gelmiştir.

Artık sözün bittiği ve kelimelerle anlatılamayacak derecede zor durumda olan esnaflarımızın, Devletimizin desteğine ve yapacağı düzenlemelere acil ihtiyacı vardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın sektörümüzün yok olmasına müsaade etmeyeceğini umut ediyor saygılar sunuyoruz.

Ercan SOYDAŞ
Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği
Yönetim Kurulu Adına
Başkan